آموزش ساخت و تدوین ویدیو حرفه ای برای اینستاگرام (بزودی)
آموزش جامع تدوین فیلم و ویدیو با پریمیر (بزودی)
آموزش استفاده و حذف پرده کروماکی (پرده سبز) (بزودی)
آموزش تدوین فیلم‌های صنعتی و تیزرهای تبلیغاتی (بزودی)
آموزش ساخت ویدئوی اسلوموشن (صحنه آهسته) (بزودی)
مشاوره برای ورود به بازار کار و بستن قرارداد تدوین (بزودی)
۰ +
هنرجو
۰ %
رضایت هنرجو